Legislativa

1. STK

Silniční vozidla podléhají dle §39 zákona č. 56/2001 Sb. o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích pravidelným technickým prohlídkám. Naše služba pro zákazníka spočívá v provedení této povinné pravidelné
prohlídky a následném vyhotovení dokladu o technickém stavu vozidla, vyznačení data platnosti technické způsobilosti do
technického průkazu vozidla a vylepení kontrolní nálepky na RZ vozidla.

Doklady, které je nutné předložit před provedením pravidelné technické prohlídky:

 • technický průkaz vozidla (NE kopie !!!)
 • osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz)
 • doklady o provedení měření emisí motoru silničního vozidla ( jen u motorových vozidel, NE u motocyklu při
  pohotovostní hmotnosti do 400kg )
 • osvědčení o měření emisí ( růžová kartička )
 • protokol o měření emisí NE starší 30-ti dnů. (Při starším datu měření emisí bude platnost technické způsobilosti
  vyznačena pouze do doby platnosti měření emisí !!)
 • platnou revizi plynového zařízení (jen u vozidla přestavěného na alternativní pohon plynem LPG, CNG)


Termíny pravidelných prohlídek jednotlivých silničních vozidel:

Silniční vozidloDoba od první  registraceDoba periodických prohlídek
Osobní automobil do 9 osob4 roky2 roky
Nákladní automobil do 3,5t celkové hmotnosti4 roky2 roky
Motocykl o obsahu mot. Do 50ccm nebo konstr. rychlosti do 50km/hod6 let4 roky
Motocykl o obsahu mot. Nad 50ccm nebo konstr. rychlosti nad 50km/hod6 let4 roky
Přívěs do 750 kg celkové hmotnosti bez nájezdové brzdy6 let4 roky
Přívěs nad 750 kg celkové hmotnosti s nájezdovou brzdou4 roky2 roky
Vozidla s modrým majákem1 rok1 rok

Vozidla autoškoly a autopůjčovny, mimo přívěs do750 kg celkové

hmotnosti bez nájezdové brzdy

1 rok1 rok

2. Evidenční kontroly silničních vozidel

Evidenční kontrola vozidla je kontrola všech identifikačních znaků vozidla zapsaných v technickém průkazu a porovnání se skutečným stavem identifikátorů na vozidle.

Jedná se o kontrolu : registrační značky, typu motoru, výrobního čísla podvozku (karoserie), odchylek v provedení vozidla, barvy vozidla, doplňkových značek a nálepek.
Naše služba pro zákazníka spočívá v celkové kontrole identifikačních znaků vozidla a vypracování evidenčního protokolu.

Doklady, které je nutné předložit před provedením evidenční kontroly:

 • Technický průkaz vozidla (NE kopie!!!)

3. Povinná výbava

Povinné vybavení, které musí mít osobní automobil nebo nákladní automobil o celkové hmotnosti nepřevyšující 3500 kg

 • lékarnička
 • výstražný trojúhelník
 • reflexní vesta
 • příruční zvedák schváleného typu a odpovídající nosnosti
 • klíč na matice kol
 • náhradní kolo

EMISE

Pravidelné měření emisí u všech typů spalovacích motorů (benzínové, dieslové, na pohon LPG, CNG)

Silniční motorová vozidla evidovaná podléhají dle §41 zákona č.56/2001 Sb. o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích pravidelnému měření emisí./mimo motocykl jehož provozní hmotnost je nižší než 400 kg/.
Tuto službu nutnou před provedením pravidelné technické prohlídky provádí pro naše zákazníky Stanice měření emisí umístěná v areálu naší Stanice technické kontroly.

Doklady, které je nutno předložit před provedením pravidelného měření emisí:

 • technický průkaz-originál od vozidla.

Vážený zákazníku,
naše Stanice měření emisí č. 42.08.17 provádí na základě vydaných platných OSVĚDČENÍ na jednotlivé značky vozidel tato měření:

 • zážehové / benzinové / motory
 • vznětové / dieslové / motory
 • všech značek kategorie: M1, M2, N1, N2, T

Povinná výbava osobního automobilu

 1. Reflexní vesta
 2. Příruční zvedák o nosnosti rovnající se alespoň největší technicky přípustné hmotnosti na nápravu nejvíce zatížené nápravy vozidla nebo jízdní soupravy nebo rovnající se hmotnosti zvedané části vozidla z největší technicky přípustné hmotnosti vozidla při zvedání této části způsobem stanoveným výrobcem pro použití zvedáku.
 3. Klíč na matice (šrouby) kol vozidla
 4. Náhradní kolo (ráfek s pneumatikou), které je dostatečně upevněno v držáku zajišťujícím, že síla při snímání kola z držáku nebo vkládání do držáku nepřesáhne 490 N; v případě, kdy je na vozidle použito více rozměrů kol, musí být náhradní kolo použitelné pro všechny tyto rozměry nebo musí být vozidlo vybaveno náhradními koly pro všechny rozměry.
 5. Autolékárnička. Obsah lékárničky se ukládá do samostatného pouzdra s charakteristickým označením. Lékárnička se ve vozidle ukládá v takovém prostoru, aby na ní nemohlo dopadat přímé sluneční světlo (záření). Úložný prostor pro lékarničku musí být suchý a čistý a musí být snadno přístupný. Provozovatel vozidla musí lékárničku udržovat v řádném stavu a jednotlivé druhy zdravotnických potřeb obměňovat. Doba použitelnosti jednotlivých druhů zdravotnických potřeb je na nich vyznačena.
 6. Pro vyznačení nouzového stání vozidla na pozemní komunikaci musí být motorová vozidla vybavena přenosným výstražným trojúhelníkem homologovaným podle předpisu EHK č. 27

Doporučená výbava vozidla

 1. Lano
 2. Hasící přístroj
 3. Nářadí
 4. Startovací kabely
 5. Rukavice
 6. Pneuměřič

Povinná výbava pro motocykly

 1. jedna náhradní pojistka
 2. po jedné náhradní žárovce od každého druhu žárovek používaných pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci vozidla a nářadí k jejich výměně
 3. příslušný druh lékarničky pro poskytnutí první pomoci

Povinná výbava pro přívěsy

 1. náhradní kolo (ráfek s pneumatikou předepsaného druhu a rozměru) upevněné v držáku. Neplatí pro přívěsy kategorie O1 (do 750 kg) OT1 (přívěsy za traktor do 1 500 kg) a požární přívěsy
 2. přípojná vozidla o největší povolené hmotnosti větší než 750kg musí být vybavena nejméně jedním zakládacím klínem. Jednonápravové přívěsy o největší povolené hmotnosti větší než 750 kg musí být vybaveny nejméně dvěma zakládacími klíny