Novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Hlavní změny:

  1. Platnost evidenční kontroly z 30 dnů na 1 rok. Tzn., pokud byla na vozidle před méně než jedním rokem provedena evidenční kontrola nebo pravidelná technická kontrola, není potřeba dělat novou E.K. pro potřebu registrace vozidla na Registru vozidel.

  2. Změna v oblasti registrace  vozidel dovezené ze zahraničí.
    a) Pokud u dovezeného vozidla z EU bylo prokázáno typové schválení  ES – globální homologace, nebo národní české schválení – ZTP (uvedeno v dokladech ze země původu nebo na výrobním štítku vozidla), vozidlo podléhá registraci v ČR (technická kontrola před registrací).­ ­

    b) Pokud u dovezeného vozidla z EU nebylo prokázáno typové schválení ES – globální homologace, nebo národní české schválení-ZTP, vozidlo podléhá schválení technické způsobilosti (technická kontrola před schválením technické způsobilosti).

    c) U vozidel dovezených mimo EU, požadavek zákona na plnění minimálního emisního limitu EURO 3.

V novele zákona je uvedeno více změny. Uvádíme ty nejvýznamnějších, které se zároveň týkají vozidel do 3,5t.

1 názor na “Novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích”

Diskuze